Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Žurnalas "Šiluminė technika"

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, nuo 1998 m. birželio, leidžia žurnalą "Šiluminė technika".

Žurnalas skirtas šiluminės technikos specialistams, užsiimantiems įvairiapuse veikla šioje srityje: mokslininkams, ir praktikams, šilumos gamintojams ir tiekėjams, įrangos gamintojams, montuotojams ir eksploatuotojams, taip pat šilumos vartotojams, valstybinių ir vyriausybinių institucijų atstovams, kurie savo veikla daro įtaką šiluminės technikos raidai Lietuvos Respublikoje.

Žurnalas leidžiamas 4 kart per metus 500 egz. tiražu. Žurnalo apimtis 24, 28 arba 32 psl.

Prenumeratos kaina metams – 15.00 Eur
Dėl prenumeratos kreiptis: Mantas Paulauskas tel. 8-5-2667096; 8-5-2667025 arba el. paštu: mantas@lsta.lt

Kviečiame visus norinčius publikuoti savo straipsnius žurnale.
Primename, kad asociacijos narių straipsniai publikuojami nemokamai.

Naujausias "Šiluminė technika" numeris

2016 m. Nr. 3 (68) 

28777_Virselis.jpg

 

 

 

Straipsniai:

1. Ar ūkiškai saugome šilumą? (3 psl.)
Do we save heat thrifty? 

2. Detaliai reguliuojamo Lietuvos šilumos ūkio raida (6 psl.)
The development of adjusting heat sector in Lithuania

3. Informacija dėl šildymo sezono pradžią reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo (9 psl.)
Information on the application of legislative provisions governing the begining of the heating season

4. Jurbarko katilinėje paleistas naujas biokuro katilas (11 psl.)
Biomass Boiler house was installed in Jurbarkas

5. Kas gali sumažinti sąskaitas už šildymą? (13 psl.)
What can to reduce bills of heat?

6. Azoto oksidų (NOx) mažinimo priemonių įdiegimas Vilniaus elektrinėje Nr. 2, vandens šildymo katiluose PTVM-100 Nr. 4 ir KVGM-100 Nr. 7, bei katilų automatizavimas (16 psl.)
Nitrogen oxides (NOx) reduction devices installation in Vilnius Power Plant No. 2, for water boilers PTVM-100 No. 4 and KVGM-100 No. 7, and boilers automation

 7. „Axis Technologies" tvirtina pozicijas kompleksinių pramonės objektų statybose (19 psl.)
Axis Technologies strengthens its positions in the construction of complex industrial structures

8. Jūsų katilinių veiklą stebime 24 val. Per parą! (20 psl.)
We monitor the activities of boiler plants 24 hours daily

9. Perdėtas gamtinių dujų vartojimo skatinimas - trumparegio žvilgsnis per rožinius akinius (22 psl.)
Virginijus Ramanauskas: Excessive consumption of natural gas promotion is a myopic look behind the rose-tinted glasses.

  Šiluminė technika 2016 Nr. 3 (68) lapkritis Šiluminė technika 2016 Nr. 3 (68) lapkritis (6.78 MB)