Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

AB „Kauno energija“ 2018-10-10 pranešimas. AB „Kauno energija“ pristatyta kaip gerosios praktikos pavyzdys dar viename tarptautiniame projekte

2018-10-11

Lietuvos energetikos institutas vykdo programos „Interreg BSR“ projektą „Baltic Energy Areas – A Planning Perspective“ („Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos“, sutrumpintai – BEA/APP), kurio tikslas – tobulinti teritorinį planavimą, įvedant naujus planavimo kriterijus bei siekiant pereiti prie atsinaujinančios energetikos. Kaip sėkmingą pavyzdį projekto vykdytojai nurodo AB „Kauno energija“ vykdomą energijos gamybos iš biokuro plėtrą.

 AB „Kauno energija“ 2018-10-10 pranešimas. AB „Kauno energija“ pristatyta kaip gerosios praktikos pavyzdys dar viename tarptautiniame projekte
Šį pranešimą taip pat rasite AB "Kauno energija" interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt, tiesioginė nuoroda http://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ab-kauno-energija-pristatyta-kaip-gerosios-praktikos-pavyzdys-dar-viename-tarptautiniame-projekte/

Grįžti į naujienų sąrašą