Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

2018-10-01 duomenys apie pastatų, aprūpinamų centralizuotai tiekiama šiluma, pasirengimą naujam 2018-2019 m. šildymo sezonui

2018-10-09

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija parengė 2018-10-01 duomenis apie pastatų, aprūpinamų centralizuotai tiekiama šiluma, pasirengimą naujam 2018-2019 m. šildymo sezonui.

Vadovaujantis teisės aktais, pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai iki rugsėjo 15 d. turėjo paruošti vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas šildymo sezonui ir pasirašyti pastato parengties šildymo sezonui aktą, o aktų kopijos per 5 darbo dienas pateikiamos šilumos tiekėjams, tačiau Asociacijos apklausa parodė, kad šiemet naujam šildymo sezonui paruošti ne visi pastatai (naujam šildymo sezonui parengta apie 69 proc. pastatų).

Pastatų paruošimo 2018-2019 m. šildymo sezonui suvestinė Pastatų paruošimo 2018-2019 m. šildymo sezonui suvestinė (18.00 KB

Ankstesnių metų pasiruošimo šildymo sezonams suvestines galite rasti ČIA

Primintina, kad šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.
Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų paleidimą, nuorinimą bei tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą. 

Grįžti į naujienų sąrašą