Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas

Dėl vietinio kuro, atliekų ir biomasės naudojimo miestų ir rajonų šilumos reikmėms tenkinti
(1993-10-04 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 734)
(Valstybės žinios 1993, Nr. 52-1010)

Dėl Elektros energijos, centralizuotos šilumos ir karšto vandens bei gamtinių dujų kainų taikymo tvarkos
(1997-12-05 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 38)
(Valstybės žinios 1997, Nr. 116-2992)

Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo
(1997-12-31 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1507)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 3-56)

Dėl Darbuotojų, eksploatuojančių šilumos ir elektros įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklių patvirtinimo
(1999-05-14 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 183)
(Valstybės žinios 1999, Nr. 44-1421)

Dėl Centralizuotos šilumos kainų taikymo, nustatant mokėjimus už patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą daugiabučio gyvenamojo namo butams, tvarkos tvirtinimo
(1999-10-19 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 85)
(Valstybės žinios 1999, Nr. 89-2638)

Dėl reglamento STR 2.09.03:1999 "Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija" patvirtinimo
(1999-11-12 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 365)
(Valstybės žinios 1999, Nr. 98-2833)

Dėl 1999 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 85 patvirtintos "Centralizuotos šilumos kainų taikymo, nustatant mokėjimus už patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą daugiabučio gyvenamojo namo butams tvarkos'' dalinio pakeitimo
(2000-08-02 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 116)
(Valstybės žinios 2000, Nr. 66-2012)

Dėl naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo
(2002-02-11 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 45)
(Valstybės žinios 2002, Nr. 115-5164)

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą
(2003-06-17 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 765)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 59-2659)

Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo
(2003-06-17 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-35)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 62-2852)

Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo
(2003-06-30 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-258)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 70-3193)

Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo
(2003-06-30 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 326/4-253)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 65-2975)

Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos patvirtinimo
(2003-06-30 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-259)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 70-3194)

Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų ir pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo
(2003-06-30 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-260)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 70-3195)

Dėl mokėjimo už šilumą pranešimo formos patvirtinimo
(2003-06-30 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-261)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 70-3196)

Dėl Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tvarkos patvirtinimo
(2003-06-30 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-262)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 70-3197)

Dėl Šilumos tarybos nuostatų patvirtinimo
(2003-06-30 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-263)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 70-3198)

Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo
(2003-07-08 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-43)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 74-3471)

Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų patvirtinimo
(2003-07-10 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-289)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 70-3201)

Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo
(2003-07-25 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 982)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 75-3481)

Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo
(2003-07-25 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 982)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 75-3481)

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo
(2003-08-07 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-54)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 80-3679)

Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo
(2003-08-07 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-300)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 81(1)-3715)

Dėl Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo metodikos patvirtinimo
(2003-08-07 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-301)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 81(1)-3716)

Dėl Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymo tvarkos patvirtinimo
(2003-09-26 Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 95)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 93-4239)

Dėl Šilumos tarybos sudėties patvirtinimo
(2003-10-10 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-376)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 98-4416)

Dėl 1999 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 85 patvirtintos Centralizuotos šilumos kainų taikymo, nustatant mokėjimus už patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą daugiabučio gyvenamojo namo butams, tvarkos dalinio pakeitimo
(2003-10-28 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-75)
(Informaciniai pranešimai 2003, Nr. 82-782)

Dėl maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti
(2003-12-08 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-105)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 117-5390)

Dėl Lietuvos higienos normos HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai" patvirtinimo
(2003-12-24 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. V-770)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 45-1485)

Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(2004-01-16 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-13/D1-28)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 12-360)

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr.95 "Dėl Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(2004-03-19 Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 22)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 49-1627)

Dėl šilumos ūkio plėtros krypčių patvirtinimo
(2004-03-22 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 307)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 44-1446)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-260 "Dėl Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų ir Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo" pakeitimo
(2004-04-29 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-145)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 75-2600)

Dėl Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tvarkos pakeitimo
(2004-06-10 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-224)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 94-3445)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2004-07-20 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-284)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 115-4314)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 patvirtintos centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo
(2005-03-29 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-10)
(Valstybės žinios 2005, Nr. 43-1405)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 patvirtintos centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo
(2005-04-08 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-14)
(Valstybės žinios 2005, Nr. 47-1579)

Dėl komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo
(2005-05-05 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-19)
(Valstybės žinios 2005, Nr. 60-2158)

Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo
(2005-07-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-41)
(Valstybės žinios 2005, Nr. 92-3456)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 307 "Dėl šilumos ūkio plėtros krypčių patvirtinimo" papildymo
(2005-11-24 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1271)
(Valstybės žinios 2005, Nr. 139-5020)

Dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo
(2005-12-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 03-86)
(Valstybės žinios 2006, Nr. 1-14)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-43 "Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(2006-03-16 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-13)
(Valstybės žinios 2006, Nr. 32-1171)

Dėl šilumos ir karšto vandens kainų didėjimo pagrįstumo parlamentinio tyrimo
(2006-11-28 LR Seimas Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. X-931)
(Valstybės žinios 2006, Nr. 133-5029)

Dėl šilumos tiekimo licencijos formos patvirtinimo
(2007-02-12 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-11)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 23-916)

Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo
(2007-02-19 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-14)
(Informaciniai pranešimai 2007, Nr. 15-193)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-43 "Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(2007-03-16 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-23)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 34-1272)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2007-06-15 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-238)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 68-2694)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 4-289 "Dėl Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų patvirtinimo" pakeitimo
(2007-06-15 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-239)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 68-2695)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-259 "Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(2007-06-15 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-240)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 68-2696)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-260 "Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų ir pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo" pakeitimo
(2007-06-15 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-241)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 68-2697)

Dėl Seimo Audito komiteto atlikto šilumos ir karšto vandens kainų didėjimo pagrįstumo parlamentinio tyrimo išvadų
(2007-06-19 LR Seimas Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. X-1192)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 71-2791)

Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo renovuotoje trivamzdėje sistemoje metodo Nr. 8 patvirtinimo
(2007-06-21 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-45)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 71-2828)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 4-301 "Dėl Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(2007-07-19 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-309)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 82-3388)

Dėl elektrinių, iš kurių būtina supirkti elektros energiją, sąrašo ir elektros energijos supirkimo apimties ir masto 2008 metais bei prognozės nustatymo
(2007-07-19 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-304)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 84-3421)

Dėl Valstybinės energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisijos 1999 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 6 "Dėl mokesčių už centralizuotą šilumą ir karštą vandenį, tiekiamus iš šilumos punkto (su įrengta apskaita) keliems namams" pripažinimo netekusiu galios
(2007-10-11 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-71)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 107-4399)

Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo Audito komiteto atlikto šilumos ir karšto vandens kainų didėjimo pagrįstumo parlamentinio tyrimo išvadų“ 3, 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo
(2007-12-18 LR Seimas Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. X-1392)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 137-5572)

Dėl prašymo išduoti arba pakeisti licenciją formos patvirtinimo
(2008-01-29 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-8)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 14-505)

Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos
(2008-03-15 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-41)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 35-1270)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-262 "Dėl Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(2008-03-28 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-123)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 39-1433)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 326/4-253 "Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(2008-05-19 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. D1-253/4-204)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 59-2250)

Dėl 2008 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. O3-41 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" papildymo
(2008-06-06 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-73)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 67-2565)

Dėl Seimo Audito komiteto atlikto šilumos ir karšto vandens kainų didėjimo pagrįstumo parlamentinio tyrimo išvadose pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo
(2008-06-26 LR Seimas Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. X-1648)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 76-3009)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 307 "Dėl šilumos ūkio plėtros krypčių patvirtinimo" pakeitimo
(2008-07-09 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 665)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 82-665)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 307 "Dėl šilumos ūkio plėtros krypčių patvirtinimo" pakeitimo
(2008-07-09 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 665)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 82-3244)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo
(2008-07-11 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-85)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 82-3291)

Dėl Komisijos rekomenduojamo Šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo Nr. 9 patvirtinimo
(2008-08-01 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-97)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 92-3682)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 4-300 "Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(2008-08-22 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-374)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 100-3875)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 982 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo
(2008-10-14 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1018)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 121-4595)

Dėl Kogeneracijos plėtros plano patvirtinimo
(2008-10-28 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-516)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 130-5002)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XP-3157
(2008-11-24 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1209)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 137-5413)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008-12-04 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-617)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 1-14)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 6, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 26, 29, 31, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2009-01-27 LR Seimas Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. XI-133)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 10-355)

Dėl šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šilalės šilumos tinklai"
(2009-02-26 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-20)
(Informaciniai pranešimai 2009, Nr. 17-205)

Dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų atstovus, metodikos patvirtinimo
(2009-03-10 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-26)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 28-1133)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo
(2009-03-13 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-28)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 30-1220)

Dėl šilumos gamybos bazinių kainų akcinei bendrovei "Lifosa"
(2009-03-23 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-31 )
(Informaciniai pranešimai 2009, Nr. 25-344)

Dėl karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šilutės šilumos tinklai"
(2009-03-23 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-33 )
(Informaciniai pranešimai 2009, Nr. 25-346)

Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS
(2009-05-12 LR Seimas Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. XI-250)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 61-2402)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009-06-16 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-95)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 73-2993)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-394
(2009-07-08 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 756)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 87-3698)

Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos
(2009-07-08 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-96)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 92-3959)

Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos
(2009-07-21 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-105)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 93-4011)

Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos
(2009-07-21 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-106)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 93-4012)

Dėl Elektros energijos supirkimo iš bendrųjų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklių patvirtinimo
(2009-11-24 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-219)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 140-1)

Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo
(2009-11-26 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-228)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 143-6310)

Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2009-11-26 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-229)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 143-6311)

Šilumos ūkio įstatymo 2, 10, 12, 20, 21, 22, 27, 30, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS
(2009-12-21 LR Seimas Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. XI-592)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 1-6)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 "Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2010-02-20 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-45)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 23-1093)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 982 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo
(2010-03-17 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 279)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 33-1556)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-260 "Dėl Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų ir Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo" pakeitimo
(2010-04-12 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-266)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 43-2082)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-241 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-260 "Dėl Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų ir Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(2010-04-12 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-267)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 43-2083)

Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS
(2010-06-01 LR Seimas Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. XI-862)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 65-3196)

Dėl Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo
(2010-06-11 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-103)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 73-3737)

Dėl Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodikos patvirtinimo
(2010-07-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-133)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 92-4901)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-86 patvirtinto rekomenduojamo Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 pakeitimo
(2010-07-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-135)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 92-4902)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 982 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo
(2010-09-29 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1371)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 118-6005)

Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2010-10-04 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-201)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 122-6253)

Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
(2010-10-04 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-202)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 122-6254)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo
(2010-10-04 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrieji teisės aktai Nr. O3-203)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 122-6255)

Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo
(2010-10-25 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-297)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 127-6488)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2010-11-05 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-825)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 132-6734)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-203 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo" ištaisymo
(2010-11-09 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-261)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 132-6759)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 ir 30 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 30(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2010-11-17 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1624)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 137-7017)

Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo
(2011-02-09 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 182)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 22-1055)

Dėl Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklių patvirtinimo
(2011-02-24 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-24)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 27-1314)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2258
(2011-03-02 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 254)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 28-1340)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-2750 ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 16, 24, 32 straipsnių pakeitimo, 4 straipsnio papildymo, 37 straipsnio pakeitimo ir papildymo bei 2 straipsnio 41 dalies, 32 straipsnio 5 dalies 3 punkto, 6 ir 7 dalių bei 36 straipsnio pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto Nr. XIP-2851(5)
(2011-05-18 LR Vyriausybė Bendrieji teisės aktai Nr. 579)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 62-2941)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 "Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2011-07-15 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-187)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 97-4574)

Dėl komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-122 "Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo" pakeitimo
(2011-07-18 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-187)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 95-4515)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011-07-20 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-191)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 97-4575)

Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo
(2011-07-29 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-219)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 101-4771)

Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS
(2011-09-29 LR Seimas Bendrieji teisės aktai Nr. XI-1608)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 123-5816)

Dėl Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011-09-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrieji teisės aktai Nr. O3-265)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 120-5699)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo
(2011-09-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-275)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 120-5701)

Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS
(2011-10-11 LR Seimas Bendrieji teisės aktai Nr. XI-1613)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 128-6051)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo
(2011-10-26 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-325)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 130-6214)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 "Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011-10-27 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-261)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 130-6178)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 "Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011-10-27 LR Energetikos ministerija Bendrieji teisės aktai Nr. 1-262)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 130-6179)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 "Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2011-10-27 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-263)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 130-6180)

Dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo
(2011-10-27 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-264)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 130-6181)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011-10-27 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-265)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 130-6182)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-54 "Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(2011-12-12 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-426)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 154-7346)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo
(2011-12-29 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-444)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 164-7858)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 16, 24, 32 straipsnių pakeitimo, 37 ir 4 straipsnių papildymo ir 32 straipsnio 5 dalies 1, 3 punktų, 6 ir 7 dalių, 36 straipsnio, 37 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto Nr. XIP-2851(6)
(2012-01-25 LR Vyriausybė Bendrieji teisės aktai Nr. 88)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 15-643)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo
(2012-01-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-6)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 15-684)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
(2012-02-21 LR Prezidento DEKRETAS Bendrieji teisės aktai Nr. 1K-969)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 24-1101)

Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2012-04-18 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-70)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 48-2365)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 "Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo" pakeitimo
(2012-06-18 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-158)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 69-3586)

Šilumos ūkio įstatymo 20 ir 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS
(2012-06-21 LR Seimas Bendrieji teisės aktai Nr. XI-2143)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 79-4088)

Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS
(2012-06-28 LR Seimas Bendrieji teisės aktai Nr. XI-2146)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 79-4089)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-215 "Dėl Elektros energijos supirkimo iš bendrųjų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012-07-05 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-129)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 82-4281)

Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-142, korektūros klaidos ištaisymo ir pakeitimo
(2012-07-09 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-179)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 82-4332)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1-256 "Dėl elektrinių, kurioms nustatoma remtinos elektros energijos gamybos apimtis, sąrašo ir remtinos elektros energijos gamybos apimties ir masto 2012 metais bei prognozių nustatymo" pakeitimo
(2012-08-02 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-145)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 93-4829)

Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo
(2012-08-07 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-155)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 95-4878)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-260 "Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2012-08-14 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-818)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 96-4939)

Dėl Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo
(2012-09-07 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-173)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 106-5397)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-201 "Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2012-09-07 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-219)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 107-5457)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012-09-21 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-187)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 111-5655)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo
(2012-10-16 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-316)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 122-6188)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti" pakeitimo
(2012-10-26 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-329)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 130-6604)

Šilumos ūkio įstatymo 19 ir 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS
(2012-11-06 LR Seimas Bendrieji teisės aktai Nr. XI-2339)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 132-6667)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Karšto vandens kainos nustatymo metodikos" pakeitimo
(2012-11-09 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-353)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 132-6752)

Šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS
(2013-01-17 LR Seimas Bendrieji teisės aktai Nr. XII-152)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 11-496)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 "Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2013-01-31 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-30)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 14-721)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo
(2013-02-15 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-33)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 19-963)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3-53 "Dėl Energetikos veiklos licencijos formos patvirtinimo" pakeitimo
(2013-02-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrieji teisės aktai Nr. O3-42)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 21-1058)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo
(2013-02-28 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-73)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 25-1249)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2013-02-28 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-74)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 25-1250)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2013-05-14 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-177)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 51-2599)

Dėl Standartinių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo patvirtinimo
(2013-05-24 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-181)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 56-2832)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2013-06-17 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-235)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 66-3333)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 ir 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 ir 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2013-06-20 LR Vyriausybė Bendrieji teisės aktai Nr. 548)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 67-3349)

Dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013-06-25 Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1V-48)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 67-3388)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo
(2013-06-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-256)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 69-3505)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo" pakeitimo
(2013-06-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-257)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 69-3506)

Dėl 2012 m. Šilumos tiekėjų lyginamųjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo rodiklių paskelbimo
(2013-06-28 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-264)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 70-3574)

Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 7, 8, 10, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 8(1) straipsniu ĮSTATYMAS
(2013-07-02 LR Seimas Bendrieji teisės aktai Nr. XII-492)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 78-3937)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3-400 "Dėl Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, pratęsti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą formos patvirtinimo" pakeitimo
(2013-08-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrieji teisės aktai Nr. O3-342)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 92-4638)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarimo Nr. O3-97 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo Nr. 9 patvirtinimo" pakeitimo
(2013-08-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-349)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 92-4639)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. O3-105 "Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti" pakeitimo
(2013-09-23 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-402)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 102-5068)

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1v-48 "Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2013-10-10 Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1V-86)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 109-5415)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-201 ,, Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2013-10-11 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-437)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 108-5354)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą" pakeitimo
(2013-11-20 LR Vyriausybė Bendrieji teisės aktai Nr. 1063)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 121-6130)

Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo
(2013-11-21 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-697)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 122-6241)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS
(2013-12-23 LR Seimas Bendrieji teisės aktai Nr. XII-726)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 140-7085)

Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
(2013-12-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrieji teisės aktai Nr. O3-759)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 141-7143)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 "Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo" pakeitimo
(2013-12-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-760)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 141-7144)

Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų-valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos patvirtinimo
(2014-03-13 LR Energetikos ministerija Bendrieji teisės aktai Nr. 1-47)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
(2014-04-25 LR Prezidento DEKRETAS Bendrieji teisės aktai Nr. 1K-1791)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ pakeitimo
(2014-05-06 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-123)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2014-05-13 LR Seimas Bendrieji teisės aktai Nr. XII-880)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2014-05-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-153)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -5843)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2014-06-04 LR Vyriausybė Bendrieji teisės aktai Nr. 504)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -7413)

Dėl šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2013 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
(2014-06-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-192)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -9410)

Dėl 2013 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
(2014-06-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-191)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -9411)

Dėl 2013 m. šilumos tiekėjų lyginamųjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo rodiklių
(2014-06-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-190)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -9562)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2014-08-20 LR Vyriausybė Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 789)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -11220)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-219 „Dėl Elektros energijos supirkimo iš bendrųjų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2014-10-14 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-254)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -14037)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2014-10-16 LR Seimas Bendrieji teisės aktai Nr. XII-1259)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -14860)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 4-363 „Dėl Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymų laboratorijos paskyrimo atlikti gamtinių dujų matavimo priemonių tyrimus (technines ekspertizes)“ pripažinimo netekusiu galios
(2014-10-23 LR Ūkio ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 4-756)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -14568)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2014-11-20 LR Seimas Bendrieji teisės aktai Nr. XII-1346)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -18286)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2014-12-30 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-334)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -21339)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2014-12-30 LR Energetikos ministerija Bendrieji teisės aktai Nr. 1-336)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -21353)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2014-12-30 LR Energetikos ministerija Bendrieji teisės aktai Nr. 1-336)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -21353)

Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo
(2015-01-19 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-6)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -846)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-01-19 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-7)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -847)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1-264 „Dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-02-18 LR Aplinkos ministerija Bendrieji teisės aktai Nr. 1-50)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -2563)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-103 „Dėl pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-03-04 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-203)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3460)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-122 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-03-04 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrieji teisės aktai Nr. O3-207)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3465)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-03-04 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrieji teisės aktai Nr. O3-206)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3464)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-03-04 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-205)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3462)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-03-04 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-204)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3461)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-03-04 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-208)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3466)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 4 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-1432
(2015-03-13 LR Vyriausybė Bendrieji teisės aktai Nr. 249)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3885)

Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo
(2015-03-18 LR Vyriausybė Bendrieji teisės aktai Nr. 284)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -4339)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-04-08 LR Energetikos ministerija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. 1-103)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -5514)

Nutarimas dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo
(2015-04-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrieji teisės aktai Nr. O3-261)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -6545)

Dėl patobulinto Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2015-05-05 LR Energetikos ministerija Bendrieji teisės aktai Nr. 1-119)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -7125)

Dėl patobulinto Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2015-05-06 LR Vyriausybė Bendrieji teisės aktai Nr. 450)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -7000)

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1V-48 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-05-28 Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos Bendrieji teisės aktai Nr. 1V-43)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -8283)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1969(2)
(2015-06-09 LR Vyriausybė Bendrieji teisės aktai Nr. 567)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -9248)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 33 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2015-06-16 LR Seimas Bendrieji teisės aktai Nr. XII-1791)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -9814)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 1999 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl centralizuotos šilumos kainų taikymo, nustatant mokėjimus už patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą daugiabučio gyvenamojo namo butams, tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2015-07-17 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-437)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -11470)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. O3-105 „Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“ pakeitimo
(2015-07-24 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-451)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -11631)

likos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2392
(2015-08-05 LR Vyriausybė Bendrieji teisės aktai Nr. 818)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -12195)

Dėl šilumos ūkio sektoriaus subjektų 2014 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
(2015-08-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-481)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -13102)

Dėl 2014 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
(2015-08-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrieji teisės aktai Nr. O3-482)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -13103)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2015-09-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-515)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14111)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2015-09-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-517)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14113)

Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(2015-09-25 LR Energetikos ministerija Bendrieji teisės aktai Nr. 1-226/D1-683)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14830)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4-13/D1-28 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2015-10-06 LR Ūkio ministerija Bendrieji teisės aktai Nr. 4-628/D1-715)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14812)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2015-10-14 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-542)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -15188)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-10-26 LR Vyriausybė Bendrieji teisės aktai Nr. 1119)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -17103)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-54 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-10-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-577)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -17115)

Dėl Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2015-10-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys Nr. O3-578)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -17374)

Dėl Šilumos tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo
(2015-11-30 LR Energetikos ministerija Bendrieji teisės aktai Nr. 1-277)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -19058)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2015-12-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrieji teisės aktai Nr. O3-675)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -20242)

Grįžti į teisės aktų sąrašą