Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo  
(2014-12-30 LR Finansų ministerija Nr. 1K-499)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -21106)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-12-30 LR Energetikos ministerija Nr. 1-339)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -21344)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-12-30 LR Energetikos ministerija Nr. 1-346)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -21341)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-12-30 LR Energetikos ministerija Nr. 1-336)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -21353)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-12-30 LR Energetikos ministerija Nr. 1-336)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -21353)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-12-30 LR Energetikos ministerija Nr. 1-325)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -19)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1-180 „Dėl Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-12-30 LR Energetikos ministerija Nr. 1-332)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -49)

Dėl Įstaigų paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą ir produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indų tūrio patikrinimus tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2014-12-29 LR Ūkio ministerija Nr. 4-944)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -20778)

Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 6, 13, 14, 15, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 18, 20, 70 straipsnių pakeitimo ir 21 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2014-12-23 LR Vyriausybė Nr. 1444)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -20811)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1276 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo ir laikymo įmonių licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo  
(2014-12-23 LR Vyriausybė Nr. 1451)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -20818)

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2014-12-23 LR Vyriausybė Nr. 1464)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -20925)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas  
(2014-12-23 LR Seimas Nr. XII-1534)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -21291)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas  
(2014-12-23 LR Seimas Nr. XII-1533)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -21290)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-218 "Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-12-19 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-943)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -20282)

Dėl Gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo pradžios  
(2014-12-19 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-952)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -20439)

Puslapiai: Pirmas ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... Paskutinis