Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo  
(2015-02-18 LR Vyriausybė Nr. 184)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -2994)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatos patvirtinimo  
(2015-02-17 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-127)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -2562)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2014 m. ataskaitos patvirtinimo  
(2015-02-13 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-118)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -2561)

Dėl BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams, prekiaujantiems biokuro biržoje, derinimo  
(2015-02-12 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-179)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -2358)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-02-12 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-107)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -5054)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-02-02 LR Energetikos ministerija Nr. 1-29)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -1837)

Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektų įgyvendinimo Vyriausybės komisijos sudarymo  
(2015-01-28 LR Vyriausybė Nr. 74)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -1462)

Dėl išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2015-01-27 Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos Nr. 1V-7)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -1404)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-293 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-01-26 LR Energetikos ministerija Nr. 1-19)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -1286)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-01-19 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-38/K1-023)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -1009)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-01-15 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-4)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -676)

Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo  
(2015-01-08 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-11)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -637)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-172 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pildymo taisyklių, Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-01-03 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-174)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -2076)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Pažangiųjų elektros tinklų technologijų ir plėtros krypčių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-12-31 LR Energetikos ministerija Nr. 1-349)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -113)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. O3-318 „Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-12-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-963)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -21097)

Puslapiai: Pirmas ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... Paskutinis