Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 4 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-1432  
(2015-03-13 LR Vyriausybė Nr. 249)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3885)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. Nr. 1-149 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-03-10 LR Energetikos ministerija Nr. 1-67)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3733)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-03-09 LR Energetikos ministerija Nr. 1-61)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3700)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo  
(2015-03-06 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-209)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3459)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1-239 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-03-06 LR Energetikos ministerija Nr. 1-59)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3732)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-122 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-03-04 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-207)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3465)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-03-04 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-206)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3464)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-03-02 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-200)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -5891)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-873 „Dėl Energijos išteklių rinkos tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-03-02 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-202)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -5892)

Nutarimas dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2015 metų II ketvirčiui  
(2015-02-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-191)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3081)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-17/4-4 „Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios  
(2015-02-26 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-176/4-104)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3030)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-02-25 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-155)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -2932)

Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2404  
(2015-02-25 LR Vyriausybė Nr. 208)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3037)

Dėl Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų patvirtinimo  
(2015-02-20 LR Energetikos ministerija Nr. 1-54)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -2610)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1-264 „Dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-02-18 LR Aplinkos ministerija Nr. 1-50)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -2563)

Puslapiai: ... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... Paskutinis