Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 18, 20, 70 straipsnių pakeitimo ir 21 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas  
(2015-05-07 LR Seimas Nr. XII-1665)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -7656)

Dėl patobulinto Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2015-05-06 LR Vyriausybė Nr. 450)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -7000)

Dėl patobulinto Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2015-05-05 LR Energetikos ministerija Nr. 1-119)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -7125)

Nutarimas dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo  
(2015-04-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-261)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -6545)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-04-27 LR Energetikos ministerija Nr. 1-109)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -6766)

Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2013 m. gruodžio 5 d. potvarkio Nr. 351 „Dėl Komisijos energijos vartojimo efektyvumo klausimams koordinuoti personalinės sudėties“ pakeitimo  
(2015-04-22 LR Vyriausybė Nr. 72)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -6103)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo  
(2015-04-17 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-252)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -5895)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1-302/D1-962 „Dėl Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  
(2015-04-13 LR Energetikos ministerija Nr. 1-104)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -5762)

Dėl garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo  
(2015-04-08 LR Energetikos ministerija Nr. 1-102)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -5530)

Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIIII-1973 2, 7, 9, 19, 39 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2499  
(2015-04-08 LR Vyriausybė Nr. 353)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -5706)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo  
(2015-04-07 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-278)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -5384)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-03-23 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-234)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -4289)

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-03-18 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Nr. 1-96)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3960)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-470 „Dėl Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašo ir Kioto vienetų, gaunamų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo ir metiniams išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslams pasiekti naudojamų lankstumo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-03-18 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-229)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -3980)

Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo  
(2015-03-18 LR Vyriausybė Nr. 284)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -4339)

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis