Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 2015‒2016 m. taikomos gamtinių dujų kainodaros nebuitiniams vartotojams ir sistemų operatoriams tvarkos  
(2015-06-26 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-389)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -10247)

Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1173 ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1174  
(2015-06-26 LR Vyriausybė Nr. 668)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -10638)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-245 pakeitimo  
(2015-06-25 LR Energetikos ministerija Nr. 1-167)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -10118)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. O3-744 „Dėl Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-06-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-382)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -10028)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-06-22 LR Energetikos ministerija Nr. 1-159)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -10039)

Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 4, 6, 11, 20 ir 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-2558  
(2015-06-17 LR Vyriausybė Nr. 620)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -10035)

Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams  
(2015-06-17 LR Vyriausybė Nr. 621)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -10036)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 33 straipsnio pakeitimo įstatymas  
(2015-06-16 LR Seimas Nr. XII-1791)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -9814)

Dėl Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 2, 5, 10, 11, 12, 40 straipsnių, šeštojo skirsnio ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2015-06-09 LR Vyriausybė Nr. 563)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -9241)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1969(2)  
(2015-06-09 LR Vyriausybė Nr. 567)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -9248)

Dėl Gamtinių dujų pažangiųjų tinklų diegimo principų aprašo patvirtinimo  
(2015-06-05 LR Energetikos ministerija Nr. 1-146)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -8936)

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1V-48 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-05-28 Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos Nr. 1V-43)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -8283)

Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2015-05-21 Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos Nr. 1V-42)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -7758)

Dėl Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2015-05-15 LR Ūkio ministerija Nr. 4-329)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -7761)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 6, 13, 14, 15, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas  
(2015-05-07 LR Seimas Nr. XII-1666)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -7658)

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis