Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-09-11 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-653)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -13805)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-09-10 LR Vyriausybė Nr. 990)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14024)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-09-02 LR Vyriausybė Nr. 940)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -13538)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-08-28 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-616)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -13196)

Dėl 2014 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo  
(2015-08-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-482)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -13103)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-08-21 LR Energetikos ministerija Nr. 1-201)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -12488)

Dėl elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos nustatymo 2015 metams  
(2015-08-21 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-478)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -12550)

likos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2392  
(2015-08-05 LR Vyriausybė Nr. 818)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -12195)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-07-24 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-452)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -11633)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-07-13 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-544)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -11450)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-07-02 LR Energetikos ministerija Nr. 1-171)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -10743)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo  
(2015-07-01 LR Vyriausybė Nr. 1725)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -11130)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo  
(2015-06-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-415)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -10503)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas  
(2015-06-30 LR Seimas Nr. XII-1910)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -10504)

Dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-06-30 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-510)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -10611)

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis