Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-10-01 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-532)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14658)

Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato 2016 metais  
(2015-09-28 Metrologijos inspekcija Nr. 11V-103)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14344)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-278 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-09-28 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-684)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14437)

Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo  
(2015-09-25 LR Energetikos ministerija Nr. 1-226/D1-683)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14830)

Dėl Energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modelio įgyvendinimo tipinių dokumentų patvirtinimo  
(2015-09-23 LR Energetikos ministerija Nr. 1-221)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14194)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-09-23 LR Vyriausybė Nr. 1025)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14360)

Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo  
(2015-09-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-510)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14120)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-09-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-513)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14109)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-09-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-518)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14115)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1-67 „Dėl metodikų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-09-21 LR Energetikos ministerija Nr. 1-220)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14027)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-09-18 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-506)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14015)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4-442 „Dėl VP3-3.4-ŪM-01-K priemonės „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“, VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-09-18 LR Ūkio ministerija Nr. 4-584)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14057)

Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2015-09-16 LR Vyriausybė Nr. 988)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14022)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-09-16 LR Vyriausybė Nr. 1001)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14049)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-09-12 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-512)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14108)

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis