Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Neakredituotų dozimetrinių laboratorijų (tarnybų), atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą, veiklos pripažinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-11-12 Radiacinės saugos centras Nr. V-76)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -17942)

Dėl Elektros energijos gamybos statistinės ataskaitos PEG-11 (mėnesinės), Elektros energijos perdavimo statistinės ataskaitos PEP-11 (mėnesinės), Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinės ataskaitos PET-11 (mėnesinės), Gamtinių dujų tiekimo statistinės ataskaitos PD-11 (mėnesinės), Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos PŠ-11 (mėnesinės) ir Vandens rinkimo ir paskirstymo statistinės ataskaitos PV-11 (mėnesinės) formų patvirtinimo  
(2015-11-11 Statistikos departamentas Nr. DĮ-215)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -17928)

Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2015-11-09 LR Energetikos ministerija Nr. 1-253/1V-884)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -17940)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-11-04 LR Vyriausybė Nr. 1156)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -17936)

Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo  
(2015-10-30 LR Ūkio ministerija Nr. 4-699)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -17168)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-10-26 LR Vyriausybė Nr. 1119)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -17103)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-10-23 LR Energetikos ministerija Nr. 1-247)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -16734)

Dėl Energijos vartojimo audito, kurį privalo atlikti įmonės pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 8 straipsnio 4 ir 6 dalių bei VI priedo nuostatų reikalavimus, atlikimo gairių aprašo patvirtinimo  
(2015-10-19 LR Energetikos ministerija Nr. 1-235)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -15776)

Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ pripažinimo netekusiu galios  
(2015-10-14 LR Ūkio ministerija Nr. 4-648)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -15167)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-10-14 LR Vyriausybė Nr. 1063)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -15200)

Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2015-10-14 LR Vyriausybė Nr. 1075)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -15682)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-10-12 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-728)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -15179)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-10-07 LR Vyriausybė Nr. 1062)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -15189)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4-13/D1-28 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  
(2015-10-06 LR Ūkio ministerija Nr. 4-628/D1-715)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14812)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-10-01 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-537)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -14659)

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis