Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilŪkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys

Dėl normatyvinių statybos dokumentų patvirtinimo  
(1998-12-30 LR Aplinkos ministerija Nr. 288)
(Valstybės žinios 1999, Nr. 3-87)

Kainų įstatymas   Susiję teisės aktai
(1998-11-17 LR Seimas Nr. I-413)
(Valstybės žinios 1990, Nr. 22-542)

Dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų, gyvenamųjų namų statybos bendrijų, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų, sodininkų bendrijų įstatų registravimo ir identifikavimo kodų suteikimo laikinosios tvarkos  
(1998-11-17 LR Vyriausybė Nr. 1338)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 102-2819)

Dėl Energetikos (elektros, šilumos, dujų) įrenginių eksploatavimo verslo leidimų išdavimo ir energetinės veiklos licencijų keitimo į energetikos (elektros, šilumos, dujų) įrenginių verslo leidimus dokumentų formų ir tvarkos nustatymo  
(1998-08-31 Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos Nr. 38)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 77-2197)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 383 “Dėl Energetinės veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ir energetinės veiklos licencijų keitimo į energetikos įrenginių eksploatavimo verslo leidimus terminų nustatymo  
(1998-08-28 LR Vyriausybė Nr. 1036)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 77-2180)

Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo  
(1998-07-23 LR Ūkio ministerija Nr. 269)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 68-1999)

Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo  
(1998-05-01 LR Vyriausybė Nr. 1507)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 3-56)

Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo  
(1998-05-01 LR Vyriausybė Nr. 1507)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 3-56)

Dėl Energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo  
(1998-04-24 LR Ūkio ministerija Nr. 151)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 41-1119)

Dėl Energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo  
(1998-04-24 LR Ūkio ministerija Nr. 151)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 41-1119)

Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo  
(1997-12-31 LR Vyriausybė Nr. 1507)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 3-56)

Dėl Elektros energijos, centralizuotos šilumos ir karšto vandens bei gamtinių dujų kainų taikymo tvarkos  
(1997-12-05 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. 38)
(Valstybės žinios 1997, Nr. 116-2992)

Dėl Respublikinių statybos normų RSN 157-94 patvirtinimo  
(1994-06-21 LR Aplinkos ministerija Nr. 138)
(Valstybės žinios 1994, Nr. 49-924)

Dėl statybos normų RSN 156-94 patvirtinimo  
(1994-03-18 LR Aplinkos ministerija Nr. 76)
(Valstybės žinios 1994, Nr. 24-394)

Dėl vietinio kuro, atliekų ir biomasės naudojimo miestų ir rajonų šilumos reikmėms tenkinti  
(1993-10-04 LR Vyriausybė Nr. 734)
(Valstybės žinios 1993, Nr. 52-1010)

Puslapiai: Pirmas ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165