Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014−2020 m. plano įgyvendinimo“  
(2014-12-01 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-967)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -19099)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-11-27 LR Energetikos ministerija Nr. 1-285)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -18100)

Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 20, 23, 33 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2014-11-26 LR Vyriausybė Nr. 1322)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -18147)

Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo   Susiję teisės aktai
(2014-11-26 LR Vyriausybė Nr. 1328)
(Teisės aktų registras 0000, Nr. -0)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 25 straipsnio pakeitimo įstatymas  
(2014-11-20 LR Seimas Nr. XII-1346)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -18286)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 "Dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ pakeitimo  
(2014-11-17 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-888)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -17009)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3-723 „Dėl naudojimosi akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo“ pakeitimo  
(2014-11-17 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-889)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -17067)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 39 straipsnio pakeitimo įstatymas  
(2014-11-13 LR Seimas Nr. XII-1327)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -17046)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-11-13 LR Energetikos ministerija Nr. 1-275/D1-909/3-426)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -17175)

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais įstatymas  
(2014-11-13 LR Seimas Nr. XII-1328)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -18284)

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 11, 12, 16, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-1214  
(2014-11-12 LR Vyriausybė Nr. 1248)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -16984)

Dėl Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 8, 9, 10, 19-1 straipsnių ir aštuntojo skirsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 247-7 ir 259-1 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 171-6 straipsniu įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2014-11-12 LR Vyriausybė Nr. 1249)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -16985)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo  
(2014-11-12 LR Vyriausybė Nr. 1251)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -16987)

Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1175(2)  
(2014-11-12 LR Vyriausybė Nr. 1257)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -17007)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-10-30 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-870)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -15585)

Puslapiai: Pirmas ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... Paskutinis