Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009–2014 metais  
(2014-12-18 LR Seimas Nr. XII-1504)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -20446)

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 2, 5, 6, 8, 12-1, 13, 15, 18 ir 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymas  
(2014-12-18 LR Seimas Nr. XII-1483)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -21145)

Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 2, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 19 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas  
(2014-12-16 LR Seimas Nr. XII-1434)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -20562)

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 8, 9, 10 19-1 straipsnių ir aštuntojo skirsnio pakeitimo įstatymas  
(2014-12-16 LR Seimas Nr. XII-1432)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -20609)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-12-15 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-1022)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -19978)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo  
(2014-12-15 LR Vyriausybė Nr. 1420)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -20054)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl komisijos energijos vartojimo efektyvumo klausimams koordinuoti sudarymo“ pakeitimo  
(2014-12-15 LR Vyriausybė Nr. 1048)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -20062)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo įstatymas  
(2014-12-09 LR Seimas Nr. XII-1389)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -20428)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. d1-286 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-12-05 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-992)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -19049)

Dėl Ingos Žilienės skyrimo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininke  
(2014-12-04 LR Seimas Nr. XII-1376)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -19104)

Dėl Dianos Korsakaitės atleidimo iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko ir nario pareigų  
(2014-12-04 LR Seimas Nr. XII-1375)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -19103)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas  
(2014-12-04 LR Seimas Nr. XII-1380)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -19664)

Dėl teisės rengti energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų mokymo kursus suteikimo  
(2014-12-03 LR Energetikos ministerija Nr. 1-299)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -19418)

Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo  
(2014-12-02 LR Energetikos ministerija Nr. 1-298)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -18981)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 4, 8, 10, 12, 17, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas  
(2014-12-02 LR Seimas Nr. XII-1366)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -19552)

Puslapiai: Pirmas ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... Paskutinis