Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 2, 5, 6, 8, 12-1, 13 ir 15 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2014-10-15 LR Vyriausybė Nr. 1119)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -14424)

Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 189-6, 221, 241-1, 241-2, 259-1 straipsnių pakeitimo ir 189-10 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 10, 12, 19, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo Nr. VIII-1206 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo Nr. I-1452 8, 9, 18 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 5 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 4 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 16 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2014-10-15 LR Vyriausybė Nr. 1118)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -14425)

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1S-90 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo“pakeitimo  
(2014-10-06 Viešųjų pirkimų tarnyba Nr. 1S-164)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -13796)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 6 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1758  
(2014-10-03 LR Vyriausybė Nr. 1075)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -13811)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. O3-318 ,,Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo“ papildymo  
(2014-09-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-821)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -13250)

Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 2, 5-1 ir 10-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2014-09-29 LR Vyriausybė Nr. 1048)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -13680)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 ,,Dėl ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ pakeitimo  
(2014-09-26 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-812)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -13258)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-103 „Dėl Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo“ pakeitimo  
(2014-09-26 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-810)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -13259)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 15 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas  
(2014-09-25 LR Seimas Nr. XII-1173)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -13575)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 36 straipsnio pakeitimo įstatymas  
(2014-09-25 LR Seimas Nr. XII-1176)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -13570)

Dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo  
(2014-09-24 LR Vyriausybė Nr. 1026)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -13269)

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto Nr. XIIP-1215  
(2014-09-10 LR Vyriausybė Nr. 920)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -12302)

Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 15 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. XI-1537 42 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. XI-1537 47 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 36 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui  
(2014-09-03 LR Vyriausybė Nr. 873)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -11981)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-08-28 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-693)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -11612)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-08-28 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-692)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -11613)

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis