Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 pakeitimo  
(2014-01-30 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Nr. 1-37)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -847)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ korektūros klaidos ištaisymo  
(2014-01-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-27)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -527)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 80/121 ,,Dėl Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  
(2014-01-27 LR Ūkio ministerija Nr. 4-56/1V-29)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -637)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-810 „Dėl Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-01-23 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-59)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. 2014-01-23 TAR-431)

Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinio klausimyno patvirtinimo  
(2014-01-15 Kitos valstybės valdymo institucijos Nr. AV-22)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -1075)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-01-14 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-32)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. 2014-01-21 TAR-382)

Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2013-12-27 LR Energetikos ministerija Nr. 1-245)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 139-7019)

Dėl akcinės bendrovės "Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo  
(2013-12-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-758)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 141-7142)

Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo  
(2013-12-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-759)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 141-7143)

Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2013-12-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-761)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 141-7145)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS  
(2013-12-23 LR Seimas Nr. XII-726)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 140-7085)

Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2013-12-18 LR Energetikos ministerija Nr. 1-239)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 132-6761)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 "Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  
(2013-12-18 LR Vyriausybė Nr. 1215)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 133-6788)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  
(2013-12-18 LR Vyriausybė Nr. 1216)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 133-6789)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1536 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo  
(2013-12-18 LR Vyriausybė Nr. 1217)
(Valstybės žinios 2013, Nr. 133-6790)

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis