Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti  
(2014-04-25 LR Prezidento DEKRETAS Nr. 1K-1791)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo  
(2014-04-22 LR Seimas Nr. XII-844)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-04-16 LR Vyriausybė Nr. 342)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo  
(2014-04-14 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-103)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl 2007 metų Nacionalinės energetikos strategijoje suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatų įvertinimo ir situacijos energetikos sektoriuje išsiaiškinimo išvados  
(2014-04-10 LR Seimas Nr. XII-817)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-47 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. O3-19 patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbo reglamento pakeitimo“ pakeitimo  
(2014-03-28 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-95)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. D1-817 „Dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo  
(2014-03-27 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-313)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. XII-358 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl 2007 metų Nacionalinėje energetikos strategijoje suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatų įvertinimo ir situacijos energetikos sektoriuje išsiaiškinimo sudarymo“ 5 straipsnio pakeitimo  
(2014-03-27 LR Seimas Nr. XII-808)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1- 393 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Biokuro katilų nuo 500 KW iki 5 MW galingumo įrengimui centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. gyventojų“ pakeitimo  
(2014-03-24 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-305)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. O3-308 „Dėl taikinamojo tarpininkavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-03-24 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-90)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 "Dėl ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ pakeitimo  
(2014-03-24 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-89)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo  
(2014-03-20 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-295/4-175)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-17/4-4 „Dėl Veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo  
(2014-03-20 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-294/4-174)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo  
(2014-03-17 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-286)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų-valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos patvirtinimo  
(2014-03-13 LR Energetikos ministerija Nr. 1-47)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis