Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimo  
(2014-05-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-139)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2014-05-26 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-140)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Atliekų tvarkymo objektų pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektais paraiškų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2014-05-20 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-440)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas  
(2014-05-13 LR Seimas Nr. XII-880)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-05-07 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-411)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1- 286 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-05-07 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-410)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Valstybinę metrologijos tarnybą  
(2014-04-30 LR Vyriausybė Nr. 398)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo standartinių sutarčių sąlygų derinimo  
(2014-04-29 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-111)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-04-28 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-379)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti  
(2014-04-25 LR Prezidento DEKRETAS Nr. 1K-1791)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-04-24 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-373)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas  
(2014-04-24 LR Seimas Nr. XII-847)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-04-23 LR Energetikos ministerija Nr. 1-94)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo  
(2014-04-22 LR Seimas Nr. XII-844)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5, 34-12, 34-15, 34-16, 34-24 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas  
(2014-04-17 LR Seimas Nr. XII-832)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis