Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 113 „Dėl Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo tvarkos“ pakeitimo  
(2014-02-19 LR Vyriausybė Nr. 158)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Informacijos apie atestuotus energetikos darbuotojus formos patvirtinimo  
(2014-02-19 Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos Nr. 1V-12)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Gamintojų pagaminto remtino elektros energijos kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2014-02-14 Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos Nr. 1V-11)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo  
(2014-02-10 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-44)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatos patvirtinimo  
(2014-02-07 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-118)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr.D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-02-05 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-109)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2013 m. ataskaitos patvirtinimo  
(2014-02-05 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-111)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių įgyvendinimo  
(2014-02-05 LR Vyriausybė Nr. 101)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 pakeitimo  
(2014-01-30 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Nr. 1-37)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -847)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ korektūros klaidos ištaisymo  
(2014-01-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-27)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -527)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 80/121 ,,Dėl Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  
(2014-01-27 LR Ūkio ministerija Nr. 4-56/1V-29)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -637)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-810 „Dėl Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-01-23 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-59)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. 2014-01-23 TAR-431)

Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinio klausimyno patvirtinimo  
(2014-01-15 Aplinkos apsaugos agentūra Nr. AV-22)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -1075)

Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų šilumos ir karšto vandens gamybai kontrolinio klausimyno patvirtinimo  
(2014-01-15 Aplinkos apsaugos agentūra Nr. AV-21)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“ pakeitimo  
(2014-01-14 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-32)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. 2014-01-21 TAR-382)

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis